בניית אמון ברחבי העולם

בניית אמון ברחבי העולם

בפלקס, אנחנו מכבדים את הקשרים שלנו עם גורמי צד שלישי – כולל שותפים עסקיים ומתחרים. כשאנחנו מנהלים עסקים בצורה אתית ומתחרים בצורה הוגנת, אנחנו זוכים למוניטין של יושרה. אנחנו שומרים על המוניטין הזה כשאנחנו מתנהלים ועובדים לפי הקוד.

המשיכו לקרוא

לזכות בהישגים בדרך הנכונה

הקטע הבא