התנהלות ועבודה בהתאם לקוד

ההצלחה של פלקס בטווח הארוך תלויה בכך שכולנו נתנהל ונעבוד לפי קוד ההתנהגות העסקית והאתיקה.

בהמשך: מסר מהמנכ"לית שלנו