Mengamalkan dan Bekerja mengikut Tata Kita

Kejayaan jangka panjang Flex bergantung pada pengamalan dan pekerjaan kita semua mengikut Tatakelakuan Perniagaan dan Etika ini.

Seterusnya: Pesanan daripada CEO Kita