Dodržujeme náš kodex a pracujeme podle něj

Dlouhodobý úspěch společnosti Flex závisí na tom, zda všichni budeme žít a pracovat podle tohoto Kodexu firemního chování a etiky.

Další: Poznámka naší výkonné ředitelky