בניית אמון ברחבי העולם

ציות לכל סנקציות הסחר, פעולות האמברגו וחוקי בקרת היצוא

פלקס מנהלת עסקים בכל העולם. לפיכך, אנחנו כפופים לכל מיני חוקי סחר שקובעים איך, היכן ועם מי מותר לנו לנהל עסקים.

אנחנו נדרשים לציית לכל חוקי הסחר הרלוונטיים בנוגע לסנקציות סחר, פעולות אמברגו ופעילויות יבוא ויצוא בכל מדינה שבה אנחנו פועלים. אנחנו מסוגלים להקפיד על הציות כאשר:

  • אנחנו יודעים עם מי אנחנו מנהלים עסקים ומהן אמות המידה המשפטיות הרלוונטיות
  • אנחנו לא מנהלים עסקים עם גורמים או אנשים שאסורים לפי חוק, ולא מנהלים עסקאות בלתי מורשות עם מדינות הכפופות לאמברגו סחר או לסנקציות כלכליות
  • אנחנו מצייתים להגבלות סחר המוטלות על מוצרים ספציפיים, כגון ציוד צבאי ופריטים בעלי שימוש כפול

חוקים למניעת חרם

פלקס נדרשת לציית לכל החוקים המס והסחר הפדרליים בנושא מניעת חרם. לא נשתף פעולה עם פעולות חרם בינלאומיות שלא אושרו על ידי ממשלת ארה”ב, ונדווח על כל בקשה לחרם לממשלת ארה”ב.

שאלו את עצמכם

העבודה שאני עושה בפלקס מלהיבה אותי. כיף לי לעבוד בתחום הבריאות ולדעת שהעבודה שלנו מאפשרת לאנשים להשיג את המוצרים שהם צריכים כדי לשמור על בריאותם. עם זאת, שמתי לב שלאחרונה שלא מקפידים באתר העבודה שלנו על תהליכי הסינון מבחינת יבוא ויצוא של חומרים ומוצרים. התרבות שלנו כאן לא קפדנית כפי שהיא צריכה להיות. דיברתי על הנושא עם המנהל שלי ונאמר לי להפסיק לדאוג כל כך הרבה. המנהל אמר שהציות לסנקציות לא נמצא בעדיפות עליונה, ושעדיף לדאוג לכך שהמוצרים והחומרים ימשיכו לזרום. מה עליי לעשות?

הציות לסנקציות חשוב מאוד למוניטין ולפעילות העסקית שלנו. עליך לדווח על החששות לממונה על הציות בתחום הסחר או לצוות האתיקה והציות, או להשתמש בכלי הדיווח החסוי. אנחנו זקוקים לתהליכי סינון יעילים במתקנים שלנו כדי להבטיח ציות מלא לכל חוקי הסחר, בכל מקום שבו אנחנו מנהלים עסקים.

המשיכו לקרוא

מעורבות בקהילות שלנו

הקטע הבא