Bygga förtroende runt om i världen

Följa alla lagar om handelssanktioner, embargon och exportkontroll

Flex bedriver verksamhet runt om i världen. Det innebär att vi följer en mängd olika handelslagar som kan styra hur, var och med vem vi kan göra affärer.

Vi är skyldiga att följa alla tillämpliga handelslagar om handelssanktioner, embargon och import- och exportaktiviteter i varje land där vi är verksamma. Vi säkerställer överensstämmelse på bästa sätt när vi:

  • Vet vem vi gör affärer med och vad de tillämpliga rättsliga standarderna är
  • Aldrig gör affärer med enheter eller individer som är förbjudna enligt lag, eller genomför obehöriga transaktioner med länder som är föremål för handelsembargon eller ekonomiska sanktioner
  • Följer handelsrestriktioner som införts för specifika produkter, exempelvis militära produkter eller varor med dubbla användningsområden

 

Lagar mot bojkott

Flex måste följa alla federala handels- och skattelagar avseende förbud mot bojkotter. Vi ska inte delta i internationella bojkotter som inte har sanktionerats av USA:s regering och vi ska rapportera alla förfrågningar om bojkotter till USA:s regering.

Fråga dig själv

Jag är glad över det arbete jag gör för Flex. Jag gillar att jobba i vår hälsovårdsverksamhet och vet att det arbete vi gör ser till att människor får de produkter som de behöver för att hålla sig friska. Jag har dock nyligen märkt att vår arbetsplats har blivit slapp avseende våra kontrollprocesser när det gäller import och export av leveranser och produkter. Vår kultur här är helt enkelt inte så noggrann som den borde vara. Jag tog upp detta med min chef och fick höra att jag oroade mig för mycket. Chefen sa att uppfyllande av sanktioner inte var en prioritet och att det var bättre för verksamheten att hålla leveranserna i rörelse. Vad ska jag göra?

Det är väldigt viktigt för Flex rykte och vår verksamhet att vi följer de sanktioner som finns. Du ska rapportera din oro till Compliance Director för handel eller the Ethics and Compliance Team, eller använda vårt konfidentiella rapporteringsverktyg. Vi måste ha effektiva kontrollprocesser på våra anläggningar för att säkerställa full överensstämmelse med alla handelslagar, var vi än bedriver verksamhet.

Fortsätt läsa

Engagera oss i våra samhällen

Nästa avsnitt