Budowanie zaufania na całym świecie

Respektowanie wszystkich przepisów dotyczących sankcji handlowych, embarg i kontroli wywozu

Flex prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym podlegamy różnorodnym przepisom dotyczącym handlu, które mogą kontrolować to, jak, gdzie i z kim możemy zawierać transakcje.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów handlowych dotyczących sankcji handlowych, embarg oraz działalności przywozowej i wywozowej w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Zapewniamy zgodność z przepisami w najlepszy sposób, gdy:

  • Wiemy, z kim zawieramy transakcje i jakie są obowiązujące standardy prawne;
  • Nigdy nie zawieramy transakcji z podmiotami ani osobami fizycznymi objętymi zakazami prawnymi oraz nie zawieramy nieupoważnionych transakcji z krajami, które są objęte embargami handlowymi lub sankcjami ekonomicznymi;
  • Przestrzegamy ograniczeń handlowych nałożonych na konkretne produkty, np. produkty wojskowe lub produkty podwójnego zastosowania.

 

Przepisy antybojkotowe

Flex ma obowiązek przestrzegać wszystkich federalnych antybojkotowych przepisów handlowych i podatkowych. Nie bierzemy udziału w międzynarodowych bojkotach, które nie zostały usankcjonowane przez rząd USA, i zgłaszamy wszelkie prośby o bojkot do rządu USA.

Zastanów się

Cieszę się z pracy w firmie Flex. Podoba mi się praca w branży rozwiązań medycznych, ponieważ mam świadomość, że z naszej pracy powstają produkty, dzięki którym ich użytkownicy mogą być zdrowi. Ostatnio jednak zauważyłem, że nasz zakład jest dość pobłażliwy, jeśli chodzi o proces weryfikacji związany z przywozem i wywozem zaopatrzenia i produktów. Kultura w naszym zakładzie nie jest tak rygorystyczna, jak powinna. Wspomniałem o tym kierownikowi, ale odpowiedział, że za bardzo się przejmuję. Kierownik stwierdził, że przestrzeganie sankcji nie jest priorytetem i bardziej korzystne jest dla nas zachowanie ciągłości zaopatrzenia. Co należy zrobić?

Przestrzeganie sankcji jest bardzo ważne dla naszej reputacji i działalności. Zgłoś swoje wątpliwości do dyrektora ds. zgodności w handlu lub do Zespołu ds. Etyki i Zgodności albo skorzystaj z naszego poufnego narzędzia do składania zgłoszeń. W naszych zakładach muszą działać skuteczne procesy weryfikacji, które pozwolą nam zapewnić pełną zgodność ze wszystkimi przepisami handlowymi w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność.

Czytaj dalej

Angażowanie się w życie społeczności

Następna sekcja