בניית אמון מול אנשים אחרים

בניית אמון מול אנשים אחרים

בפלקס, אנחנו מחויבים ליצור סביבת עבודה בטוחה, בריאה,
בת-קיימא ואחראית. לשם כך, עלינו להיות פתוחים וכנים זה עם זה
ולהתייחס לאנשים אחרים בצורה הוגנת ומכובדת.

המשיכו לקרוא

הצגת שאלות ודיווח על חששות

הקטע הבא