Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Di Flex, kita komited untuk menyediakan tempat kerja yang selamat, sihat, mampan dan bertanggungjawab. Untuk mencapai perkara ini, kita mestilah bersikap terbuka dan jujur antara satu sama lain dan melayan satu sama lain dengan maruah dan rasa hormat.

Teruskan Pembacaan

Bertanya Soalan dan Menyuarakan Kebimbangan

Bahagian Seterusnya