Budowanie wzajemnego zaufania

Budowanie wzajemnego zaufania

Flex z zaangażowaniem dba o zapewnienie bezpiecznego, zdrowego, zrównoważonego i odpowiedzialnego środowiska pracy. Aby to osiągnąć, musimy być otwarci i szczerzy we wzajemnych relacjach, a także traktować siebie nawzajem z godnością i szacunkiem.

Czytaj dalej

Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości

Następna sekcja