Budování vzájemné důvěry

Budování vzájemné důvěry

Ve společnosti Flex se zavazujeme prokazovat bezpečné, zdravé, udržitelné a odpovědné pracoviště. Abychom toho dosáhli, musíme být k sobě navzájem otevření a upřímní a chovat se k sobě důstojně a s respektem.

Čtěte dále

Jak pokládat otázky a vznášet obavy

Další část