Bygga förtroende med varandra

Bygga förtroende med varandra

Hos Flex har vi till åtagande att tillhandahålla en säker, hälsosam, hållbar och ansvarsfull arbetsplats. För att uppnå detta måste vi vara öppna och ärliga mot varandra och behandla varandra med värdighet och respekt.

Fortsätt läsa

Ställ frågor och ta upp dina funderingar

Nästa avsnitt