בניית אמון ברחבי העולם

מעורבות בקהילות שלנו

אנחנו מעודדים את כולם להפגין מעורבות בקהילות שלנו. תהליכים פוליטיים ועבודות צדקה תומכים בקהילות שלנו בצורה נהדרת.

עם זאת, פעילויות פוליטיות ומעורבות בצדקה חייבות להיעשות בזמן החופשי שלנו. אסור שהנכסים של פלקס יהיו מעורבים בפעילויות האלה, או שייווצר רושם שכזה. אנחנו מפגינים מעורבות בקהילות שלנו בדרך הטובה ביותר כאשר:

 • אנחנו לעולם לא לוחצים על אנשים כדי שיפגינו מעורבות בפעילויות פוליטיות מסוימות
 • אנחנו לעולם לא לוחצים על אנשים להשתתף בפעילויות צדקה, כולל פעילויות שפלקס מארגנת
 • אנחנו משיגים אישור לפני שאנחנו מעבירים תרומות פוליטיות או תרומות לצדקה, או לפני שאנחנו עוסקים בשתדלנות, בשמה של פלקס
 • אנחנו משיגים אישור מראש לפני שאנחנו משתמשים במשאבים של פלקס (כולל שעות העבודה בחברה) לתרומות פוליטיות מכל סוג שהוא

תרומות פוליטיות

“תרומות פוליטיות” ניתנות לארגון פוליטי, למועמד פוליטי או לפקיד ציבור. תרומות שכאלה כוללות:

 • תשלומים ישירים ועקיפים
 • תשלום הוצאות
 • הלוואות, מקדמות, פיקדונות ומתנות כספיות
 • שירותים במתנה
 • מינויים, חברות במועדון וכרטיסים
 • רכישת שטחי פרסום
 • תשלום שכר לעובדים פוליטיים
המשיכו לקרוא

עבודה בצורה בת-קיימא

הקטע הבא