Budowanie zaufania na całym świecie

Angażowanie się w życie społeczności

Zachęcamy wszystkich do angażowania się w sprawy naszych społeczności. Procesy polityczne i praca charytatywna to wspaniałe sposoby, by je wspierać.

Jednak działalność wspierająca cele polityczne i charytatywne musi być realizowana w czasie prywatnym. Takie działania nigdy nie mogą faktycznie ani pozornie wykorzystywać aktywów Flex. Aby angażować się w sprawy społeczności w najlepszy sposób:

 • Nigdy nie naciskamy na nikogo, by zaangażował się w naszą konkretną działalność polityczną.
 • Nigdy nie zmuszamy innych do uczestnictwa w działalności charytatywnej, w tym organizowanej przez Flex.
 • Uzyskujemy zgodę przed wniesieniem jakiejkolwiek darowizny na cele charytatywne lub polityczne lub zaangażowaniem się w działalność lobbingową w imieniu Flex.
 • Uzyskujemy uprzednią zgodę przed skorzystaniem z zasobów Flex (w tym czasu w firmie) w celu wniesienia jakiejkolwiek wpłaty na cele polityczne.

Wpłaty na cele polityczne

„Wpłaty na cele polityczne” są przekazywane organizacji politycznej, kandydatowi lub funkcjonariuszowi publicznemu. Takie wpłaty obejmują:

 • Płatności bezpośrednie i pośrednie
 • Pokrycie wydatków
 • Pożyczki, zaliczki, depozyty i datki pieniężne
 • Prezenty w postaci jakiejkolwiek usługi
 • Subskrypcje, członkostwa i bilety
 • Zakup przestrzeni reklamowej
 • Wynagrodzenie pracowników politycznych
Czytaj dalej

Zrównoważona praca

Następna sekcja