Budování důvěry po celém světě

Zapojení našich komunit

Podporujeme všechny, aby se zapojili do našich komunit. Politické procesy i charitativní činnost jsou skvělým způsobem, jak podpořit naše komunity.

Politickou a charitativní činnost však musíme vykonávat ve svém volném čase. Tyto aktivity nikdy nesmí zahrnovat nebo vyvolávat dojem, že zahrnují, majetek společnosti Flex. Nejlépe se do našich komunit zapojíme, když:

 • na nikoho nevyvíjíme nátlak, aby se zapojil do konkrétních politických aktivit;
 • na nikoho nevyvíjíme nátlak, aby se účastnil charitativních aktivit, včetně těch, které organizuje společnost Flex;
 • před poskytnutím charitativních nebo politických příspěvků nebo před zapojením do lobbistických aktivit jménem společnosti Flex získáme souhlas;
 • před použitím zdrojů společnosti Flex (včetně firemního času) k politickým příspěvkům získáme předchozí souhlas.

Politické příspěvky

„Politické příspěvky“ jsou příspěvky poskytované politické organizaci, kandidátovi nebo veřejnému činiteli. Mezi tyto příspěvky patří:

 • přímé a nepřímé platby;
 • úhrada výdajů;
 • půjčky, zálohy, vklady a peněžní dary;
 • dary v podobě jakékoli služby;
 • předplatné, členství a vstupenky;
 • nákup reklamního prostoru;
 • odměny politickým zaměstnancům.
Čtěte dále

Udržitelná práce

Další část