Bygga förtroende runt om i världen

Engagera oss i våra samhällen

Vi uppmuntrar alla att engagera sig i samhället. Politiska processer och välgörenhetsarbete är båda fantastiska sätt att stödja våra samhällen.

Politisk och välgörenhetsverksamhet måste göras utanför arbetstid. Sådana aktiviteter kan aldrig involvera eller verka involvera Flex-tillgångar. Vi har det bästa engagemanget med våra samhällen när du:

 • Aldrig försöker övertala någon att engagera sig i våra särskilda politiska aktiviteter
 • Aldrig försöker övertala någon att delta i några välgörenhetsaktiviteter, inklusive dem som organiseras av Flex
 • Får godkännande innan du gör välgörande eller politiska bidrag, eller deltar i lobbyaktiviteter, på uppdrag av Flex
 • Får förhandsgodkännande innan du använder Flex-resurser (inklusive företagstid) för politiska bidrag av något slag

Politiska bidrag

"Politiska bidrag" ges till en politisk organisation, kandidat eller statlig tjänsteman. Sådana bidrag omfattar följande:

 • Direkta och indirekta betalningar
 • Betalning av utgifter
 • Lån, förskott, insättningar av och gåvor i form av pengar
 • Gåvor som innebär någon slags tjänst
 • Prenumerationer, medlemskap och biljetter
 • Inköp av annonseringsutrymme
 • Kompensation för politiskt anställda
Fortsätt läsa

Arbeta på hållbart sätt

Nästa avsnitt