Membina Kepercayaan Di Seluruh Dunia

Penglibatan dengan Komuniti Kita

Kami menggalakkan semua orang melibatkan diri dengan komuniti kita. Proses politik dan kerja amal merupakan cara yang bagus untuk menyokong komuniti kita.

Walau bagaimanapun, aktiviti politik dan kerja amal mestilah dilakukan menggunakan masa anda sendiri. Aktiviti sebegitu tidak boleh sekali-kali melibatkan atau kelihatan seperti melibatkan aset Flex. Kita melibatkan diri dengan komuniti kita dengan cara terbaik apabila kita:

 • Tidak sekali-kali mendesak sesiapa terlibat dalam aktiviti politik kita yang khusus
 • Tidak sekali-kali mendesak sesiapa menyertai mana-mana aktiviti amal, termasuklah aktiviti yang dianjurkan oleh Flex
 • Mendapatkan kelulusan sebelum membuat sumbangan amal atau politik atau terlibat dalam aktiviti melobi bagi pihak Flex
 • Mendapatkan kelulusan terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber Flex (termasuklah masa syarikat) bagi apa-apa jenis sumbangan politik

Sumbangan politik

“Sumbangan politik” diberikan kepada organisasi atau calon politik, atau pegawai awam. Sumbangan sebegitu termasuklah perkara berikut:

 • Bayaran secara langsung dan tidak langsung
 • Bayaran belanja
 • Pinjaman, pendahuluan, deposit dan hadiah wang
 • Hadiah bagi mana-mana perkhidmatan
 • Langganan, keahlian dan tiket
 • Pembelian ruang iklan
 • Pampasan pekerja politik
Teruskan Pembacaan

Bekerja Secara Mampan

Bahagian Seterusnya