בניית אמון מול אנשים אחרים

הגנה על מידע פרטי וסודי

במהלך העבודה, לעתים קרובות יש לנו גישה למידע סודי, אנחנו יוצרים מידע שכזה ואנחנו משתמשים בו. כל פריצה למערכות המידע שלנו או כל חשיפה בלתי מורשית אחרת של המידע הסודי או הקנייני של פלקס עלולה לפגוע בחברה ובעובדים, וכן להחליש את העמדה התחרותית שלנו.

אנחנו מצייתים לכל החוקים המגנים על הפרטיות וסודיות המידע. אנחנו נוקטים אמצעים הולמים כדי לנהל מידע פרטי וסודי ולהגן עליו מפני גישה או שימוש בלתי מורשים או בלתי הולמים. בכך נכללת ההגנה על נתוני הלקוחות או נתונים אישיים שייתכן שיש לנו גישה אליהם.

כולנו ממלאים תפקיד בהגנה על המידע שלנו, ללא יוצא מהכלל. אנחנו קו ההגנה הראשון מפני חשיפה בלתי הולמת של מידע סודי בכל צורה שהיא, כולל מסמכים מודפסים, קבצים אלקטרוניים וחשיפה בעל פה. במהלך ההעסקה ואחריה, או בעת ניהול עסקים עם פלקס, עלינו להגן על מידע פרטי וסודי ולחשוף אותו רק בפני האנשים המורשים לקבל אותו. מרגע יצירתו ועד להשמדתו, מידע סודי חייב להיות מסווג ומאובטח כראוי, כולל בזמן השידור והאחסון שלו, בכל הצורות: מסמכים מודפסים, קבצים אלקטרוניים וצורות אחרות.

מהו מידע סודי?

“מידע סודי” פירושו מידע לגבי החברה, השותפים שלנו או העובדים שלנו, שאינו זמין באופן רגיל לציבור או שמקובל להתייחס אליו כאל תוכן סודי.

לא מדובר במידע שאתם חושפים בפני אנשים אחרים לגבי השכר האישי שלכם או תנאי ההעסקה שלכם, ככל שהחוק מתיר.

מהן כמה דוגמאות של מידע סודי?

  • מחקר ופיתוח
  • נתונים פיננסיים, עלויות ותקציבים
  • תוכניות עסקיות, תחזיות ואסטרטגיות
  • מידע על תמחור
  • מפות דרכים של מוצרים
  • נתוני שיווק ומכירות
  • מידע על ספקים, לקוחות ושותפים עסקיים
המשיכו לקרוא

יחס הולם כלפי הנכסים של פלקס

הקטע הבא