Budování vzájemné důvěry

Ochrana soukromých a důvěrných informací

Při své práci máme často přístup k důvěrným informacím, vytváříme je a používáme. Narušení našich informačních systémů nebo jakýkoli jiný druh neoprávněného vyzrazení důvěrných nebo chráněných informací společnosti Flex může poškodit naši společnost a naše zaměstnance a také oslabit naši konkurenční pozici.

Dodržujeme všechny zákony, které chrání soukromí a důvěrnost informací. Přijímáme vhodná opatření ke správě a ochraně soukromých a důvěrných informací před neoprávněným nebo nesprávným přístupem či použitím. Součástí je ochrana zákaznických nebo osobních údajů, ke kterým můžeme mít přístup.

Na ochraně informací se vždy podílíme všichni. Jsme první linií obrany proti nevhodnému zveřejnění důvěrných informací v jakékoli formě, včetně tištěné, elektronické a ústní. Jak během zaměstnání, tak po jeho skončení nebo při obchodování se společností Flex musíme chránit soukromé a důvěrné informace a sdělovat je pouze těm, kteří je smějí obdržet. Důvěrné informace musí být od svého vzniku až po zničení – včetně přenosu a uložení – v tištěné, elektronické i jiné formě vhodně označeny a zabezpečeny.

Co jsou důvěrné informace?

„Důvěrnými informacemi“ se rozumí informace o společnosti, našich partnerech nebo zaměstnancích, které nejsou běžně dostupné veřejnosti nebo které jsou důvodně považovány za důvěrné.

Nepatří sem informace, které sdělíte ostatním o svém osobním odměňování a podmínkách pracovního poměru v rozsahu povoleném zákonem.

Jaké jsou příklady důvěrných informací?

  • Výzkum a vývoj
  • Finanční údaje a údaje o nákladech a rozpočtu
  • Obchodní plány, prognózy a strategie
  • Informace o cenách
  • Plány vývoje produktů
  • Údaje o marketingu a prodeji
  • Informace o dodavatelích, zákaznících a obchodních partnerech
Čtěte dále

Respektování majetku společnosti Flex

Další část