Bygga förtroende med varandra

Skydda privata och konfidentiella uppgifter

Under vårt arbete har vi ofta tillgång till, skapar och använder konfidentiella uppgifter. Ett intrång i våra informationssystem eller någon annan typ av obehörigt avslöjande av Flex konfidentiella uppgifter eller patentskyddad information kan skada vårt företag och våra medarbetare, såväl som att försvaga vår konkurrensposition.

Vi följer alla lagar som skyddar informationens integritet och konfidentialitet. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att hantera och skydda privata och konfidentiella uppgifter från obehörig eller felaktig åtkomst eller användning. Detta omfattar att skydda kund- eller personuppgifter som vi kan ha tillgång till.

Vi har alla alltid en roll när det gäller att skydda våra uppgifter. Vi är den första försvarslinjen mot olämpligt avslöjande av konfidentiella uppgifter i någon form, inklusive pappersformat, elektroniskt och verbalt format. Både under och efter anställning eller när du bedriver verksamhet med Flex måste vi skydda privata och konfidentiella uppgifter och enbart avslöja dem för dem som har tillstånd att ta emot dem. Från skapande till förstöring måste konfidentiell information märkas och skyddas på lämpligt sätt – även under överföring och lagring – i alla former: papperskopia, elektroniskt och annat format.

Vad är konfidentiell information?

"Konfidentiell information" innebär information om Företaget, våra partners eller anställda som inte finns tillgänglig för allmänheten eller som rimligen kan förstås vara konfidentiell.

Detta inkluderar inte information som du avslöjar till andra om din egen personliga ersättning och dina andra anställningsvillkor i den utsträckning som lagen tillåter.

Vad är några exempel på konfidentiell information?

  • Forskning och utveckling
  • Finans-, kostnads- och budgetdata
  • Verksamhetens planer, prognoser och strategier
  • Prisinformation
  • Produktöversikter
  • Marknadsförings- och försäljningsdata
  • Information om leverantörer, kunder och affärspartners
Fortsätt läsa

Respektera Flex-tillgångar

Nästa avsnitt