Construirea încrederii între noi

Protejarea informațiilor private și confidențiale

În timpul lucrului, accesăm, creăm și folosim în mod frecvent informații confidențiale. O încălcare a sistemelor noastre de informații sau orice alt fel de dezvăluire neautorizată a informațiilor confidențiale sau de proprietate ale Flex poate dăuna companiei și angajaților noștri, și ne poate slăbi poziția competitivă.

Ne conformăm tuturor legilor care protejează caracterul privat și confidențial al informațiilor. Luăm măsuri adecvate pentru a gestiona și pentru a proteja informațiile private și confidențiale împotriva oricărui acces sau oricărei utilizări neadecvate sau neautorizate. Aceasta include protejarea datelor clienților și a datelor personale la care avem acces.

Jucăm cu toții un rol în asigurarea securității acestor informații, în orice moment. Suntem prima linie de apărare împotriva dezvăluirii inadecvate a informațiilor confidențiale sub orice formă, inclusiv pe hârtie, electronic și verbal. Atât în timpul cât și după terminarea unei relații contractuale de muncă sau atunci când suntem implicați în relații de afaceri cu Flex, trebuie să protejăm informațiile private și confidențiale, și să le facem publice numai celor care au permisiunea de a le primi. De la creare până la distrugere, informațiile confidențiale trebuie să fie etichetate și securizate în mod corespunzător, inclusiv în timpul transmiterii și a stocării, sub toate formele: pe hârtie, electronic și în orice alt mod.

Care sunt informațiile confidențiale?

„Informațiile confidențiale” sunt acele informații despre companie, despre partenerii noștri sau despre angajații noștri care nu sunt în mod obișnuit disponibile publicului sau care, în mod rezonabil, sunt subînțelese ca fiind confidențiale.

Aceasta nu include informațiile pe care le dezvăluiți altora despre propria dumneavoastră compensație și termenii și condițiile de angajare, în măsura permisă de lege.

Care ar fi câteva exemple de informații confidențiale?

  • Informații din aria noastră de cercetare și dezvoltare
  • Informații de ordin financiar, cost și date despre buget
  • Planuri de afaceri, previziuni și strategii
  • Informații despre prețuri
  • Fișele de producție ale produselor
  • Date de marketing și comerciale
  • Informații privind furnizorii, clienții și partenerii de afaceri
Continuați să citiți

Respectarea activelor companiei Flex

Secțiunea următoare