Budowanie wzajemnego zaufania

Ochrona informacji prywatnych i poufnych

Podczas pracy często mamy dostęp do informacji poufnych oraz tworzymy i wykorzystujemy takie informacje. Naruszenie bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych lub jakiekolwiek inne nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych lub zastrzeżonych firmy Flex może zaszkodzić naszej spółce i pracownikom, a także osłabić naszą pozycję na tle konkurencji.

Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa, które chronią prywatność i poufność informacji. Podejmujemy odpowiednie działania, by zarządzać informacjami prywatnymi i poufnymi oraz chronić je przed nieuprawnionym lub nieodpowiednim dostępem lub wykorzystaniem. Oznacza to także ochronę danych klientów lub danych osobowych, do których możemy mieć dostęp.

Wszyscy musimy zawsze chronić nasze informacje. Stanowimy pierwszą linię obrony przed nieodpowiednim ujawnianiem informacji poufnych w jakiejkolwiek formie, w tym papierowej, elektronicznej i werbalnej. Zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po zakończeniu zatrudnienia, a także w czasie współpracy biznesowej z firmą Flex, musimy chronić informacje prywatne i poufne oraz ujawniać je tylko tym osobom posiadającym pozwolenie do ich otrzymania. Informacje poufne w każdej formie (papierowej, elektronicznej i innej) muszą być odpowiednio oznakowane i chronione od chwili ich utworzenia do chwili zniszczenia, w tym także podczas przesyłania i przechowywania.

Czym są informacje poufne?

„Informacje poufne” oznaczają informacje na temat Firmy, naszych partnerów lub pracowników, które zasadniczo nie są dostępne publicznie lub które należy rozsądnie uznać za poufne.

Nie dotyczy to informacji na temat osobistego wynagrodzenia i warunków zatrudnienia, które pracownik ujawnia innym osobom, w zakresie dozwolonym na mocy prawa.

Przykłady informacji poufnych

  • Badania i rozwój
  • Dane finansowe, dane dotyczące kosztów i budżetu
  • Plany biznesowe, prognozy i strategie
  • Informacje o cenach
  • Plany dotyczące produktów
  • Dane marketingowe i sprzedażowe
  • Informacje na temat dostawców, klientów i partnerów biznesowych
Czytaj dalej

Poszanowanie aktywów firmy Flex

Następna sekcja