Met elkaar vertrouwen opbouwen

Vertrouwelijke en privégegevens beschermen

Tijdens ons werk hebben we regelmatig toegang tot vertrouwelijke informatie die we ook zelf creëren en gebruiken. Een gegevenslek van onze informatiesystemen of enige andere vorm van ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Flex kan zowel ons bedrijf als onze mensen schaden en onze concurrentiepositie verzwakken.

We voldoen aan alle wetten die de privacy en vertrouwelijkheid van informatie beschermen. We nemen passende maatregelen om vertrouwelijke en privégegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of ongepaste toegang of gebruik. Hieronder valt ook het beschermen van persoonlijke of klantgegevens waartoe we mogelijk toegang hebben.

We spelen allemaal en altijd een rol bij het beschermen van onze informatie. Wij vormen de eerste verdedigingslinie tegen de ongepaste openbaarmaking van vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook, zowel op papier, elektronisch als mondeling. Zowel tijdens als na ons dienstverband of wanneer we zakendoen met Flex, dienen we vertrouwelijke en privégegevens te beschermen, en alleen bekend te maken aan degenen die daarvoor toestemming hebben. Vanaf het opstellen tot aan de vernietiging moet vertrouwelijke informatie op de juiste manier gelabeld en beveiligd worden, inclusief tijdens verzending en opslag, en in alle vormen: papier, elektronisch en andere vormen.

Wat is vertrouwelijke informatie?

‘Vertrouwelijke informatie’ is informatie over het Bedrijf, onze partners of medewerkers die niet algemeen beschikbaar is voor het publiek of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is.

Hieronder valt geen informatie die u aan anderen bekendmaakt over uw salaris en arbeidsvoorwaarden, voor zover bij wet toegestaan.

Wat zijn enkele voorbeelden van vertrouwelijke informatie?

  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Financiële, kosten- en budgetgegevens
  • Bedrijfsplannen, ‑prognoses en ‑strategieën
  • Prijsinformatie
  • Producttrajecten
  • Marketing- en verkoopgegevens
  • Informatie over leveranciers, klanten en zakenpartners
Blijf lezen

De bedrijfsmiddelen van Flex respecteren

Volgende sectie