מבוא

מסר מהמנכ”לית שלנו

CEO

בפלקס, אנחנו מנהיגים על סמך ערכי הליבה ודרכי הפעולה שלנו, כשאנחנו תומכים זה בזה כדי לנסות ולמצוא דרך טובה יותר, כשאנחנו פועלים מהר מתוך משמעת ומטרה, וכשאנחנו מקפידים תמיד לעשות את המעשה הנכון. ההצלחה העסקית שלנו בחמישים השנים האחרונות נובעת גם מהמחויבות הזו לכנות, ליושרה ולשקיפות בקרב עובדי פלקס ומול כל הלקוחות ובעלי העניין שלנו. קל לאבד אמון תוך רגע בגלל החלטה שאינה אתית.

לדוגמה, כלל הזהב הוא לשאול את עצמכם “האם אהיה גאה בהחלטה או בפעולה אם היא תיוודע לכולם, כולל העמיתים או בני המשפחה שלי?” אם התשובה היא לא, אז עליכם לשקול מחדש את ההחלטה ולעשות את המעשה הנכון.

קוד ההתנהגות העסקית והאתיקה (להלן, “הקוד”) הוא כלי שעוזר לנו לשמור על אמות מידה גבוהות. אני מבקשת מכולכם לעיין בו ביסודיות, להכיר את תוכנו ולציית לדרישות המופיעות בו. הקוד חל על כולנו, והציפיות והסיכונים המתוארים בו דורשים מכולם לשמור על ערנות.

הקוד לא יכול להתייחס לכל מקרה ומקרה, וייתכן שתגלו שיש לכם שאלות או חששות שאינן זוכות להתייחסות מלאה כאן. במקרים שכאלה, עליכם להשמיע קול ולשאול שאלות. כולנו גם אחראים להשמיע קול כשאנחנו מודעים להתנהלות שעלולה להפר את החוק, התקנות או הקוד שלנו. מי שישמיע קול או יסייע בחקירות יזכה לתמיכה, ולא נסבול שום התנכלות כלפי אנשים שמשמיעים קול.

פלקס הוא ארגון יוצא דופן ואני גאה להיות חלק ממנו. הערכים והקוד שלנו יוצרים את הבסיס המאפשר לנו לממש את החזון שלנו להיות השותף הגלובלי המהימן ביותר לפתרונות טכנולוגיה, שרשרת אספקה וייצור אשר משפר את העולם. האנשים שלנו מצליחים, מתחשבים ומחויבים. אני יודעת שכולכם תקדישו מזמנכם כדי לעיין במידע החשוב הזה ולשמור על ערנות כדי שפלקס ימשיך להיות ארגון אתי שמציית לכללים.

בברכה,

 

 

רבאתי אדבייתי
מנכ”לית

המשיכו לקרוא

הערכים שלנו

הקטע הבא