Wstęp

Wiadomość od naszej Dyrektor Generalnej

CEO

Przywództwo w firmie Flex opiera się na naszych podstawowych wartościach oraz sposobach pracy. Wspieramy się nawzajem, poszukując lepszego sposobu działania i działając szybko, w zdyscyplinowany sposób i w konkretnym celu, a także zawsze postępujemy właściwie. Sukces, jaki osiągnęła firma Flex na przestrzeni ostatniego półwiecza, w dużej mierze wynika ze szczerości, uczciwości i transparentności w relacjach pomiędzy naszymi pracownikami oraz ze wszystkimi naszymi klientami i interesariuszami. Jedna nieetyczna decyzja może szybko doprowadzić do utraty zaufania.

Złotą zasadą jest na przykład zadanie sobie pytania: „Czy był(a)bym dumna z decyzji lub działania, które mam zamiar podjąć, gdyby zostało ono ujawnione publicznie moim współpracownikom albo członkom rodziny?”. Jeśli odpowiedź brzmi nie, należy jeszcze raz zastanowić się nad tą decyzją i postąpić właściwie.

Nasz kodeks postępowania biznesowego i etyki („Kodeks”) to narzędzie, które pomaga utrzymać wysokie standardy. Proszę, by każdy z Was uważnie go przeanalizował, poznał jego treść i stosował się do określonych w nim wymagań. Kodeks dotyczy nas wszystkich, a opisane w nim oczekiwania i ryzyko wymagają uwagi każdego z nas.

Uwzględnienie każdego tematu w Kodeksie jest niemożliwe, dlatego może się zdarzyć, że będziecie mieć pytania lub wątpliwości, które nie zostały tu w pełni opisane. W takim wypadku należy zgłosić problem i zadać pytanie. Co więcej, wszyscy mamy obowiązek zgłosić problem, jeżeli dowiemy się o jakimkolwiek przypadku postępowania, które może naruszać przepisy ustawowe lub wykonawcze lub nasz Kodeks. Osoby, które zgłaszają problem lub pomagają w dochodzeniach, uzyskają wsparcie, i nie będą tolerowane wobec nich żadne działania odwetowe za zgłoszenie problemu.

Flex to wyjątkowa organizacja i jestem dumna, że mogę być jej częścią. Nasze wartości i Kodeks są dla nas podstawą realizacji wizji, dzięki której możemy być cieszącym się jak największym zaufaniem globalnym partnerem w dziedzinie technologii oraz rozwiązań dla łańcucha dostaw i produkcji, aby czynić świat lepszym. Nasi pracownicy to osoby o licznych osiągnięciach, rozważne i zaangażowane. Wiem, że wszyscy poświęcicie czas na to, by zastanowić się nad tymi ważnymi informacjami, i będziecie czujnie wspierać firmę Flex, by w dalszym ciągu działała w sposób etyczny i zgodny z przepisami.

Z poważaniemRevathi Advaithi
Dyrektor Generalna

Czytaj dalej

Nasze wartości

Następna sekcja