Úvod

Poznámka naší výkonné ředitelky

CEO

Ve společnosti Flex se řídíme našimi základními hodnotami a způsoby práce tím, že se navzájem podporujeme při hledání lepší cesty, postupujeme rychle, disciplinovaně a cílevědomě a vždy jednáme správně. Za náš obchodní úspěch v uplynulém půlstoletí vděčíme v nemalé míře tomuto závazku k čestnosti, integritě a transparentnosti mezi zaměstnanci společnosti Flex a ve vztahu ke všem našim zákazníkům a zainteresovaným stranám. Důvěra se může v důsledku neetického rozhodnutí rychle vytratit.

Zlatým pravidlem je například položit si otázku: „Byl bych hrdý na rozhodnutí, které se chystám učinit, nebo na své jednání, kdyby se o něm veřejně dozvěděli moji kolegové nebo členové mé rodiny?“ Pokud zní odpověď „ne“, měli byste rozhodnutí přehodnotit a udělat správnou věc.

Náš Kodex firemního chování a etiky (dále jen „náš kodex“) je nástrojem, který nám pomáhá udržovat vysoké standardy. Prosím vás všechny, abyste si našli čas na jeho podrobné prostudování, seznámili se s jeho obsahem a dodržovali jeho požadavky. Náš kodex se týká nás všech a očekávání a rizika zde popsaná si zaslouží pozornost každého z nás.

Náš kodex nemůže obsáhnout vše a může se stát, že budete mít otázky nebo obavy, které zde nejsou zcela objasněny. V takových případech byste se měli ozvat a položit otázky. Každý z nás má také povinnost ozvat se, pokud se dozví o jednání, které by mohlo být v rozporu se zákonem, předpisy nebo naším kodexem. Ti, kteří se ozvou nebo pomohou při vyšetřování, budou podporováni a jakákoli odplata vůči těm, kteří se ozvali nebude tolerována.

Společnost Flex je výjimečná organizace a jsem hrdá, že jsem její součástí. Naše hodnoty a náš kodex jsou základem pro naplnění naší vize být nejdůvěryhodnějším globálním partnerem v oblasti technologií, dodavatelského řetězce a výrobních řešení, jehož cílem je učinit svět lepším. Naši zaměstnanci jsou zkušení, přemýšliví a odhodlaní. Věřím, že všichni věnujete čas tomu, abyste zvážili tyto důležité informace, a budete ostražití, abyste pomohli společnosti Flex zachovat si etické hodnoty a dodržovat předpisy.

S pozdravem,Revathi Advaithi
Výkonná ředitelka

Čtěte dále

Naše hodnoty

Další část