Inleiding

Een boodschap van onze CEO

CEO

Bij Flex leiden we met onze kernwaarden en Ways of Working door elkaar te ondersteunen terwijl we streven naar het vinden van een betere manier, waarbij we snel, gedisciplineerd en doelgericht te werk gaan en altijd het juiste doen. Het succes van onze onderneming in de afgelopen 50 jaar is niet in de laatste plaats te danken aan deze toewijding aan eerlijkheid, integriteit en transparantie door onze Flex-medewerkers, en in de omgang met al onze klanten en stakeholders. Bij een onethische beslissing kan dit vertrouwen echter snel verloren gaan.

Als vuistregel kunt u zichzelf de volgende vraag stellen: “Zou ik er trots op zijn als mijn beslissing of handeling bekend zou worden gemaakt aan mijn collega’s of familieleden?” Is het antwoord nee, dan moet u de beslissing heroverwegen en het juiste doen.

Onze code voor zakelijk gedrag en ethiek (‘onze Code’) is een hulpmiddel dat ons helpt om deze hoge normen te handhaven. Ik wil u allen vragen om de tijd te nemen om de Code aandachtig te lezen, vertrouwd te raken met de inhoud en de vereisten na te leven. Onze Code geldt voor ons allemaal en de in de Code beschreven verwachtingen en risico’s verdienen ieders aandacht.

Onze Code is niet alomvattend en mogelijk blijft u zitten met vragen of punten van zorg die niet volledig in de Code behandeld zijn. In dergelijke gevallen dient u uw stem te laten horen en vragen te stellen. We dragen ook allemaal de verantwoordelijkheid om onze stem te laten horen wanneer we ons bewust worden van gedrag dat een overtreding kan vormen van wet- of regelgeving, of van onze Code. Iedereen die zijn of haar stem laat horen of helpt bij onderzoeken wordt ondersteund, en er wordt geen enkele vorm van vergelding getolereerd tegen iemand die zijn of haar stem laat horen.

Flex is een uitzonderlijke organisatie en ik ben er trots om daar deel van uit te mogen maken. Onze waarden en onze Code vormen de basis waarop we onze visie verwezenlijken om de meest vertrouwde wereldwijde partner voor technologie-, toeleveringsketen- en productieoplossingen te zijn en zo de wereld te verbeteren. Onze mensen zijn ervaren, bedachtzaam en toegewijd. Ik weet dat u allemaal de tijd zult nemen om deze belangrijke informatie in u op te nemen en er voor zult waken dat Flex een organisatie blijft die ethisch handelt en haar beleid en wet- en regelgeving naleeft.

Met vriendelijke groet,Revathi Advaithi
Chief Executive Officer

Blijf lezen

Onze waarden

Volgende sectie