Inledning

Meddelande från vår VD

CEO

Hos Flex styr vi med våra kärnvärderingar och vårt sätt att arbeta (WoW) genom att stötta varandra när vi strävar efter att hitta ett bättre sätt att agera snabbt med disciplin och syfte, och att alltid göra vad som är rätt. Vår affärsframgång under de senaste 50 åren beror till stor del av engagemang för ärlighet, integritet och öppenhet bland våra Flex-anställda och med alla våra kunder och intressenter. Förtroende kan snabbt förloras med ett oetiskt beslut.

Exempelvis är den gyllene regeln att fråga dig själv: "Skulle jag vara stolt över det beslut som jag är på väg att fatta eller hur hade jag agerat om det avslöjades offentligt för mina medarbetare eller familjemedlemmar?" Om nej bör du tänka över beslutet igen och göra vad som är rätt.

Vår Code of Business Conduct and Ethics är ett verktyg som hjälper oss att upprätthålla höga standarder. Jag ber er alla att ta er tid att granska den i detalj, bekanta er med innehållet och följa dess krav. "Our Code" gäller för oss alla, och de förväntningar och risker som beskrivs här förtjänar allas uppmärksamhet.

"Our Code" kan inte täcka allt, och du kanske upptäcker att du har frågor eller funderingar som inte tas upp här. I sådana fall ska du höja din röst och ställa frågor. Vi har dessutom alla ansvaret att höja vår röst när vi blir medvetna om något beteende som kan bryta mot lagen, vara överträdelser av förordningar eller "Our Code". De som höjer sin röst eller bistår med utredningar kommer att stödjas, och eventuell vedergällning mot dem som höjer sin röst kommer inte tolereras.

Flex är en extraordinär organisation som jag är stolt över att vara del av. Våra värderingar och "Our Code" utgör vår grund för att uppnå vår vision att vara den mest pålitliga globala partnern inom teknologi, leveranskedja och tillverkningslösningar för att förbättra världen. Våra medarbetare är duktiga, omtänksamma och engagerade. Jag vet att ni alla kommer att ta er tid att gå igenom denna viktiga information och vara vaksamma när det gäller att bistå Flex med att förbli en etisk och kompatibel organisation.

Med vänlig hälsningRevathi Advaithi
Verkställande direktör

Fortsätt läsa

Våra värderingar

Nästa avsnitt