בניית אמון ברחבי העולם

בניית אמון ואחריות בשרשרת האספקה שלנו

אנחנו בוחרים ספקים ועובדים איתם על סמך הכישורים שלהם. בתור חברה גלובלית מהימנה, אנחנו גם מצפים מהספקים שלנו ומשאר השותפים העסקיים לנהוג לפי אותן אמות מידה אתיות גבוהות.

אנחנו רוכשים חומרים ומשתמשים בחומרים רק ממקורות הולמים ומורשים כראוי. השגת הזדמנויות עסקיות לטווח הקצר בצורה שאינה אתית אינה שווה את הנזק למוניטין שלנו בטווח הארוך.

כדי להבטיח אמון ואחריות בשרשרת האספקה שלנו, עלינו להקפיד על הדברים הבאים:

  • להשתמש בתהליך ניהול מכרזים תחרותי, הוגן ושקוף מול כל הספקים והשותפים העסקיים הפוטנציאליים
  • לפעול לפי כל כללי המדיניות הגלובליים של פלקס בנושא מיקור ולפי כללי המדיניות ההולמים באתר בעת איתור הזדמנויות עסקיות
  • לעולם לא לקבל שוחד או כל תשלום אחר כדי לשקול את הקשר עם ספק כלשהו
  • לדווח מיד על כל חשש לגבי הספקים והשותפים העסקיים שלנו, הן בנושאים הקשורים לתהליך ניהול המכרזים והן בנוגע להפרות של החוק או המדיניות
  • להיעזר בביקורות עצמיות של הספקים ובביקורות של עובדי פלקס יחד עם קוד התנהגות לספקים שזמין לציבור במסגרת שרשרת האספקה שלנו, כדי להקפיד על הציות למחויבויות ולכללי המדיניות בנושאי אבטחה, חוזים, סביבה וזכויות אדם
  • לבצע בדיקות נאותות של כל גורמי הצד השלישי שבאים במגע עם הממשלה בשמה של פלקס כדי להבטיח שהם מצייתים באופן מלא לכל החוקים, התקנות והתנאים החוזיים

ברית העסקים האחראים

פלקס גם חברה מייסדת ופעילה בברית העסקים האחראים, או Responsible Business Alliance ‏(RBA). לפיכך, אנחנו דורשים מהספקים לציית לקוד ההתנהגות של RBA, כולל במסגרת נוהלי האבטחה בשרשרת האספקה.

המשיכו לקרוא

שמירה על ספרים ורשומות מדויקים

הקטע הבא