Bygga förtroende runt om i världen

Skapa förtroende och ansvarsskyldighet i vår leveranskedja

Vi väljer ut och arbetar med leverantörer baserat på meriter. Som ett pålitligt globalt företag förväntar vi oss också att våra leverantörer och andra affärspartners delar våra höga etiska standarder.

Vi köper och använder endast material från lämpliga och korrekt auktoriserade källor. Förvärv av verksamhet på kort sikt, som görs oetiskt, är inte värt skadan på vårt rykte på lång sikt.

För att säkerställa förtroende och ansvarighet i vår leveranskedja gäller följande:

  • Vi måste använda en konkurrenskraftig, rättvis och transparent anbudsprocess med alla potentiella leverantörer och affärspartners
  • Vi måste följa alla Flex globala inköpspolicyer och tillämpliga sitepolicyer vid upphandling av affärer
  • Vi får aldrig acceptera kickbacks eller andra typer av betalningar i utbyte mot att överväga en leverantör
  • Vi måste omedelbart rapportera eventuella problem kring våra leverantörer och affärspartners. Oavsett om de är relaterade till anbudsprocessen, brott mot lagar eller överträdelser av policyer
  • Du måste använda dig av både leverantörens egna granskningar och de Flex-anställdas granskningar med en offentligt tillgänglig uppförandekod för leverantörer inom vår leverantörskedja, för att säkerställa överensstämmelse med skyldigheter och policyer avseende säkerhet, avtal, miljö och mänskliga rättigheter
  • Vi måste genomföra due diligence-granskning av alla tredje parter som interagerar med en myndighet på uppdrag av Flex för att säkerställa fullständig överensstämmelse med lagar, förordningar och avtalsvillkor

Responsible Business Alliance (RBA)

Flex är en grundande och proaktiv medlem i Responsible Business Alliance (RBA). Därför kräver vi att leverantörer följer RBA:s uppförandekod, inklusive säkerhetsrutiner för leveranskedjan.

Fortsätt läsa

Vi upprätthåller korrekta räkenskaper och register

Nästa avsnitt