Budování důvěry po celém světě

Budování důvěry a odpovědnosti v našem dodavatelském řetězci

Dodavatele vybíráme a spolupracujeme s nimi na základě dosažených výsledků. Jako důvěryhodná globální společnost očekáváme, že naši dodavatelé a další obchodní partneři budou sdílet naše vysoké etické standardy.

Nakupujeme a používáme materiály pouze z vhodných a řádně autorizovaných zdrojů. Získání krátkodobého obchodu, pokud je prováděn neeticky, nestojí za poškození naší pověsti v dlouhodobém horizontu.

Abychom zajistili důvěru a odpovědnost v našem dodavatelském řetězci:

  • musíme využívat konkurenční, spravedlivé a transparentní nabídkové řízení se všemi potenciálními dodavateli a obchodními partnery;
  • při zadávání zakázek musíme dodržovat všechny globální zásady společnosti Flex týkající se získávání zdrojů a příslušné zásady pro jednotlivá pracoviště;
  • nesmíme přijímat úplatky ani jiné platby výměnou za zvážení dodavatele;
  • musíme neprodleně nahlásit jakékoli pochybnosti o našich dodavatelích a obchodních partnerech, ať už se týkají výběrového řízení nebo porušení zákonů či zásad;
  • musíme využívat jak interní kontroly dodavatelů, tak audity zaměstnanců společnosti Flex a jejich dodržování veřejně dostupného kodexu chování dodavatelů v rámci našeho dodavatelského řetězce, abychom zajistili dodržování bezpečnostních, smluvních a environmentálních závazků a zásad v oblasti lidských práv;
  • musíme provádět hloubkovou kontrolu všech třetích stran, které jménem společnosti Flex komunikují s vládou, aby bylo zajištěno naprosté dodržování zákonů, předpisů a smluvních podmínek.

Aliance pro odpovědné podnikání

Společnost Flex je také zakládajícím a aktivním členem Aliance pro odpovědné podnikání (Responsible Business Alliance, RBA). Vyžadujeme, aby dodavatelé dodržovali Kodex chování Aliance pro odpovědné podnikání, a to i v oblasti bezpečnostních postupů v dodavatelském řetězci.

Čtěte dále

Vedení přesných účetních knih a záznamů

Další část