Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Vertrouwen en verantwoordelijkheid opbouwen in onze leveringsketen

We selecteren en werken met leveranciers op basis van verdienste. Als vertrouwde multinational verwachten we van onze leveranciers en andere zakenpartners dat deze onze strenge ethische normen delen.

We kopen en gebruiken uitsluitend materialen van geschikte en correct geautoriseerde bronnen. Het verkrijgen van klandizie op korte termijn is, als het onethisch wordt gedaan, niet onze reputatieschade op lange termijn waard.

Om vertrouwen en verantwoordelijkheid in onze leveringsketen te waarborgen, moeten we:

  • Bij alle mogelijke leveranciers en zakenpartners een concurrerend, eerlijk en transparant biedproces gebruiken
  • Bij onze inkoop alle wereldwijde inkoopbeleidslijnen van Flex en het ter plaatse geldende beleid volgen
  • Nooit smeergeld of andere soorten betalingen accepteren in ruil voor het overwegen van een leverancier
  • Onmiddellijk alle zorgen over onze leveranciers en zakenpartners melden, of het nu gaat om het biedingsproces of overtredingen van wetten of beleidsregels
  • Zowel zelfaudits van leveranciers als audits voor Flex-medewerkers met een openbaar beschikbare gedragscode voor leveranciers gebruiken om te zorgen voor naleving van verplichtingen en beleidslijnen ten aanzien van beveiliging, contracten, milieu en mensenrechten
  • Due diligence uitvoeren bij alle derde partijen die namens Flex contact hebben met een overheid om volledige naleving van wet- en regelgeving en contractvoorwaarden te waarborgen

De Responsible Business Alliance

Flex is ook een oprichter en proactief lid van de Responsible Business Alliance (RBA). Daarom vereisen we van onze leveranciers dat ze zich houden aan de RBA-gedragscode, ook ten aanzien van beveiliging van de leveringsketen.

Blijf lezen

Een nauwkeurige administratie en verslagen bijhouden

Volgende sectie