Budowanie zaufania na całym świecie

Budowanie zaufania i odpowiedzialności w naszym łańcuchu dostaw

Wybieramy dostawców i współpracujemy z nimi na podstawie kryteriów merytorycznych. Jako globalna spółka ciesząca się zaufaniem oczekujemy od naszych dostawców i innych partnerów biznesowych, by podzielali nasze wysokie standardy etyczne.

Kupujemy i wykorzystujemy wyłącznie materiały pochodzące z odpowiednich i należycie upoważnionych źródeł. Nieetyczne krótkoterminowe pozyskiwanie możliwości biznesowych nie jest warte szkód na naszej reputacji w dłuższym okresie.

Aby zapewnić zaufanie i odpowiedzialność w naszym łańcuchu dostaw:

  • Musimy stosować konkurencyjny, sprawiedliwy i transparentny proces przetargowy dla wszystkich potencjalnych dostawców i partnerów biznesowych
  • W procesie zamówień musimy przestrzegać wszystkich globalnych i zakładowych polityk Flex dotyczących zamówień.
  • Nie wolno nam przyjmować nielegalnych prowizji ani innych płatności w zamian za rozważenie współpracy z danym dostawcą.
  • Musimy natychmiast zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące naszych dostawców i partnerów biznesowych, zarówno dotyczące procesu przetargowego, jak i naruszeń prawa lub polityk.
  • Musimy wykorzystywać zarówno audyty prowadzone samodzielnie przez dostawców, jak również przez pracowników Flex z uwzględnieniem publicznie dostępnego kodeksu postępowania dostawców w naszym łańcuchu dostaw, by zapewnić przestrzeganie obowiązków i polityk dotyczących bezpieczeństwa, umów, środowiska i praw człowieka.
  • Musimy przeprowadzać badania due diligence wszystkich osób trzecich, które kontaktują się z rządem w imieniu spółki Flex, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz warunkami umów.

Sojusz na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu

Spółka Flex należy do założycieli i aktywnych członków Sojuszu na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu (ang. Responsible Business Alliance, RBA). W związku z tym wymagamy od dostawców, by przestrzegali Kodeksu Postępowania RBA, w tym w ramach swoich praktyk dotyczących bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Czytaj dalej

Dokładna dokumentacja księgowa i rzetelne dane

Następna sekcja