בניית אמון ברחבי העולם

לזכות בהישגים בדרך הנכונה

באמצעות תושייה אחראית, אנחנו הופכים רעיונות למוצרים שמשנים את חייהם של אנשים.

אנחנו זוכים בהישגים בשוק כשאנחנו פועלים להשגת המטרה שלנו וכשאנחנו נאמנים לערכים שלנו. אסור לנו לעסוק בהתנהלות עסקית בלתי הוגנת, כגון תיאום מחירים או הגבלות על תפוקה. שוק הוגן הוא שוק בריא. עלינו להקפיד תמיד על התנהלות הוגנת מול הלקוחות, הספקים והמתחרים.

כדי לזכות בדרך הנכונה, עלינו להקפיד על הדברים הבאים:

 • לוודא שהחומרים שלנו לקידום, לשיווק ולמכירות כוללים הצהרות נכונות
 • לעולם לא להשתמש לרעה במידע סודי או להציג עובדות מהותיות בצורה מטעה
 • לאסוף מודיעין עסקי בצורה חוקית ואתית
 • לפעול לפי כל החוקים בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות, בכל מקום שבו אנחנו מנהלים עסקים
 • לעולם לא לשתף פעולה עם מתחרים במטרה לתאם מחירים, לחלק שווקים או לערער בצורה אחרת את התחרות ההוגנת
 • תמיד להשיג הסכמה מהמחלקה המשפטית לפני ההשתתפות באיגודים מקצועיים, בקביעת תקנים או בפעילויות דומות
 • לעולם לא לדון בנושאים העסקיים הבאים עם גורמים חיצוניים ללא הסכמה מהמחלקה המשפטית:
  • תמחור או מדיניות תמחור, תנאי מכירה, עלויות, תוכניות שיווק או אסטרטגיה, רמות ייצור
  • מיזוגים ורכישות פוטנציאליים, יוזמות משותפות או שותפויות אחרות
  • חלוקת לקוחות, מוצרים, שירותים, מכירות, חומרי אספקה או טריטוריות
  • הסדרים עסקיים בלעדיים
  • הגבלות או הסדרים כובלים מול ספקים או לקוחות
  • תנאים ספציפיים בהסכמים מול ספקים או לקוחות
  • מידע קנייני או סודי אחר
המשיכו לקרוא

בניית אמון ואחריות בשרשרת האספקה שלנו

הקטע הבא