Budování důvěry po celém světě

Správný způsob vítězství

Díky odpovědné vynalézavosti přetváříme nápady v produkty, které mění životy lidí.

Na trhu vítězíme tím, že plníme své poslání a držíme se svých hodnot. Nikdy se nesmíme zapojit do nekalých obchodních praktik, jako je stanovení cen mezi konkurenty a zároveň ujednání s konkurenty o nedostupnosti výrobků. Spravedlivý trh je zdravý trh. Se zákazníky, dodavateli a konkurenty musíme vždy jednat spravedlivě.

Abychom zvítězili správným způsobem:

 • musíme zajistit, aby naše propagační, prodejní a marketingové materiály obsahovaly pravdivé údaje;
 • nesmíme zneužívat důvěrné informace ani zkreslovat podstatné skutečnosti;
 • musíme shromažďovat obchodní informace zákonným a etickým způsobem;
 • musíme dodržovat všechny antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži, ať už podnikáme kdekoli;
 • nesmíme spolupracovat s konkurenty s cílem stanovit ceny, segmentovat trhy nebo jinak narušit spravedlivou hospodářskou soutěž;
 • před účastí v obchodních sdruženích, benchmarkingu nebo jiných podobných aktivitách si musíme vždy vyžádat souhlas právního oddělení;
 • bez souhlasu právního oddělení nesmíme diskutovat s externími stranami o následujících obchodních tématech:
  • cenách nebo cenové politice, podmínkách prodeje, nákladech, marketingových nebo strategických plánech, úrovni výroby;
  • potenciálních fúzích a akvizicích, společných podnicích nebo jiných partnerstvích;
  • rozdělení zákazníků, výrobků, služeb, prodeje, dodávek nebo území;
  • výhradních obchodních ujednáních;
  • omezeních nebo vázaných dohodách s dodavateli nebo zákazníky;
  • specifických podmínkách dohody s dodavatelem nebo zákazníkem;
  • jiných chráněných nebo důvěrných informacích.
Čtěte dále

Budování důvěry a odpovědnosti v našem dodavatelském řetězci

Další část