Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Op de juiste manier winnen

Door middel van verantwoorde vindingrijkheid transformeren we ideeën naar producten die het leven van mensen veranderen.

We winnen op de markt door onze missie na te streven en onze waarden trouw te blijven. We mogen ons nooit inlaten met oneerlijke handelspraktijken, zoals prijsafspraken of productiebeperkingen. Een eerlijke markt is een gezonde markt. We moeten altijd eerlijk omgaan met klanten, leveranciers en concurrenten.

Om op de juiste manier te winnen, moeten we:

 • Ervoor zorgen dat onze promotie-, verkoop- en marketingmaterialen waarheidsgetrouwe verklaringen bevatten
 • Nooit misbruik maken van geprivilegieerde informatie om een verkeerde voorstelling te geven van materiële feiten
 • Bedrijfsinformatie verzamelen op een manier die wettig en ethisch is
 • Alle antitrust- en mededingingswetten volgen, waar we ook zaken doen
 • Nooit met concurrenten samenwerken aan het bepalen van prijzen, opdelen van markten of anderszins ondermijnen van eerlijke concurrentie
 • Altijd eerst toestemming van de juridische afdeling verkrijgen alvorens deel te nemen aan handelsverenigingen, benchmarking of andere soortgelijke activiteiten
 • Praat nooit over de volgende zakelijke onderwerpen met externe partijen zonder voorafgaande toestemming van de juridische afdeling:
  • Prijsstelling of prijsbeleid, verkoopvoorwaarden, kosten, strategische of marketingplannen, productieniveaus
  • Mogelijke fusies en overnames, joint ventures of andere samenwerkingen
  • Verdeling van klanten, producten, diensten, verkoop, levering of gebieden
  • Exclusieve handelsovereenkomsten
  • Beperkingen op of bindende afspraken met leveranciers of klanten
  • Specifieke contractvoorwaarden met een leverancier of klant
  • Andere bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie
Blijf lezen

Vertrouwen en verantwoordelijkheid opbouwen in onze leveringsketen

Volgende sectie