Dünya Çapında Güven Oluşturma

Doğru Şekilde Kazanmak

Sorumlu yaratıcılıkla biz fikirleri insanların hayatlarını değiştiren ürünlere dönüştürüyoruz.

Pazarda misyonumuzu takip ederek ve değerlerimizle uygun hareket ederek kazanırız. Biz sabitleme veya ürün kısıtlamaları gibi adil olmayan iş uygulamalarını asla kullanmayız. Adil bir pazar, sağlıklı bir pazardır. Biz müşterilerimize, tedarikçilerimize ve rakiplerimize her zaman adil bir şekilde davranmalıyız.

Doğru bir şekilde kazanmak için şunları yapmamız gerekir:

 • Tanıtım, satış ve pazarlama materyallerinin doğru ve gerçek beyanları içermesini sağlamalıyız
 • İmtiyazlı bilgileri asla suistimal etmemeli veya önemli gerçekleri yanlış beyan etmemeliyiz
 • Ticari istihbaratı yasal ve etik bir şekilde toplamalıyız
 • Nerede iş yaparsak yapalım tüm antitröst ve rekabet yasalarına uymalıyız
 • Asla fiyatları sabitlemek, pazarları bölmek veya diğer bir şekilde adil rekabeti bozmak için rakiplerimizle işbirliği yapmayız
 • Meslek odalarına, kıyaslama veya diğer benzer faaliyetlere katılmadan önce her zaman Hukuk Departmanından onay alırız
 • Hukuk Departmanından onay almadan aşağıdaki iş konularını asla dış taraflarla görüşmeyiz:
  • Fiyatlandırma veya fiyatlandırma politikası, satış koşulları, giderler, pazarlama veya stratejik planlar, üretim düzeyleri
  • Olası birleşmeler ve iktisaplar, ortak girişimler veya diğer ortaklıklar
  • Müşterilerin, ürünlerin, hizmetlerin, satış, tedarikçilerin veya bölgelerin tahsisleri
  • Özel anlaşma düzenlemeleri
  • Tedarikçiler veya müşteriler üzerine kısıtlamalar veya onlarla bağlayıcı anlaşmalar
  • Bir tedarikçi veya müşteriyle bir anlaşmanın özel koşulları
  • Diğer herhangi bir özel veya gizli bilgiler
Okumaya Devam Et

Tedarik Zincirimizde Güven ve Sorumluluk Oluşturma

Sonraki Bölüm