Membina Kepercayaan Di Seluruh Dunia

Menang dengan Cara yang Betul

Menerusi kepintaran yang bertanggungjawab, kita mengubah idea menjadi produk yang mengubah kehidupan orang.

Kita memenangi pasaran dengan menjalankan misi kita dan bertindak mengikut nilai kita. Kita mestilah tidak sekali-kali terlibat dalam amalan perniagaan yang tidak wajar, seperti penetapan harga atau penyekatan output. Pasaran yang wajar ialah pasaran yang sihat. Kita mestilah sentiasa berurusan dengan pelanggan, pembekal dan pesaing dengan wajar.

Untuk menang dengan cara yang betul, kita perlu:

 • Memastikan bahawa bahan promosi, jualan dan pemasaran kita mengandungi pernyataan yang jujur
 • Tidak sekali-kali menyalahgunakan maklumat istimewa atau memberikan gambaran yang salah tentang fakta penting
 • Mengumpulkan risikan perniagaan dengan cara yang mematuhi undang-undang dan beretika
 • Mematuhi semua undang-undang antipakat dan persaingan di mana-mana kita berurus niaga
 • Tidak sekali-kali bekerjasama dengan pesaing untuk menetapkan harga, membahagikan pasaran atau sebaliknya menjejaskan persaingan yang wajar
 • Sentiasa mendapatkan persetujuan daripada Jabatan Undang-undang sebelum menyertai persatuan perdagangan, penandaarasan atau aktiviti serupa yang lain
 • Tidak sekali-kali membincangkan topik perniagaan berikut dengan pihak luar tanpa persetujuan daripada Jabatan Undang-undang:
  • Harga atau dasar harga, terma jualan, kos, rancangan pemasaran atau strategi dan tahap pengeluaran
  • Potensi penyatuan dan pengambilalihan, usaha sama atau perkongsian yang lain
  • Peruntukan pelanggan, produk, perkhidmatan, jualan, bekalan atau wilayah
  • Pengaturan urusan yang eksklusif
  • Sekatan pada atau pengaturan mengikat dengan pembekal atau pelanggan
  • Terma khusus perjanjian dengan pembekal atau pelanggan
  • Mana-mana maklumat proprietari atau sulit yang lain
Teruskan Pembacaan

Membina Kepercayaan dan Kebertanggungjawapan dalam Rantaian Bekalan Kita

Bahagian Seterusnya