Bygga förtroende runt om i världen

Att vinna på rätt sätt

Genom ansvarsfull uppfinningsrikedom förvandlar vi idéer till produkter som förändrar människors liv.

Vi vinner på marknaden genom att fullfölja vårt uppdrag och hålla oss i linje med våra värderingar. Vi får aldrig ägna oss åt orättvisa affärspraxis, exempelvis prisuppgörelser eller produktionsrestriktioner. En rättvis marknad är en hälsosam marknad. Vi måste alltid agera rättvist mot kunder, leverantörer och konkurrenter.

För att vinna på rätt sätt gäller följande:

 • Vi måste säkerställa att vårt kampanj-, försäljnings- och marknadsföringsmaterial innehåller sanningsenliga uttalanden
 • Vi missbrukar aldrig privilegierad information eller förvränger väsentliga fakta
 • Vi måste samla in affärsinformation på ett sätt som är lagligt och etiskt
 • Vi måste följa alla lagar om antitrust och konkurrens var vi än bedriver verksamhet
 • Vi samarbetar aldrig med konkurrenter för att fastställa priser, segmentera marknader eller på annat sätt undergräva sund konkurrens
 • Vi inhämtar alltid samtycke från juridiska avdelningen innan vi deltar i handelsföreningar, benchmarking och andra liknande aktiviteter
 • Vi diskuterar aldrig följande affärsämnen med utomstående utan samtycke från juridiska avdelningen:
  • Prissättning eller prissättningspolicy, försäljningsvillkor, kostnader, marknadsföringsplaner eller strategiska planer, produktionsnivåer
  • Potentiella fusioner och förvärv, joint ventures eller andra partnerskap
  • Fördelning av kunder, produkter, tjänster, försäljning, leveranser eller territorier
  • Exklusiva handelsavtal
  • Vissa begränsningar på, eller bindande avtal med, leverantörer eller kunder
  • Särskilda villkor i avtal med leverantör eller kund
  • All annan egen eller konfidentiell information
Fortsätt läsa

Skapa förtroende och ansvarsskyldighet i vår leveranskedja

Nästa avsnitt