Budowanie zaufania na całym świecie

Zwyciężanie we właściwy sposób

Dzięki odpowiedzialnej pomysłowości zamieniamy pomysły w produkty, które zmieniają ludzkie życie.

Osiągamy zwycięstwo na rynku dzięki realizowaniu naszej misji i postępowaniu zgodnie z naszymi wartościami. Nie wolno nam angażować się w nieuczciwe praktyki biznesowe, takie jak ustalanie cen czy ograniczanie produkcji. Uczciwy rynek to zdrowy rynek. Powinniśmy być zawsze uczciwi wobec klientów, dostawców i konkurentów.

Aby zwyciężać we właściwy sposób:

 • Powinniśmy mieć pewność, że nasze materiały promocyjne, sprzedażowe i marketingowe zawierają stwierdzenia zgodne z prawdą.
 • Nie powinniśmy nigdy nadużywać uprzywilejowanych informacji ani zniekształcać istotnych faktów.
 • Powinniśmy gromadzić dane analityczne dla biznesu w sposób zgodny z prawem i etyczny.
 • Powinniśmy przestrzegać wszystkich przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji w każdym miejscu prowadzenia działalności.
 • Nie wolno nam współpracować z konkurentami w celu ustalania cen, segmentacji rynków ani innego osłabiania uczciwej konkurencji.
 • Powinniśmy zawsze uzyskiwać zgodę Działu Prawnego przed zaangażowaniem się w stowarzyszenia handlowe, benchmarking lub tym podobne działania.
 • Nie powinniśmy nigdy omawiać poniższych tematów biznesowych z osobami z zewnątrz bez zgody Działu Prawnego:
  • Ceny lub polityka cenowa, warunki sprzedaży, koszty, plany marketingowe lub strategiczne, poziomy produkcji;
  • Potencjalne fuzje i przejęcia, joint venture lub inne partnerstwa;
  • Podział klientów, produktów, usług, sprzedaży, dostaw lub terytoriów;
  • Porozumienia handlowe na wyłączność;
  • Ograniczenia dotyczące klientów lub dostawców lub ustalenia wiążące z dostawcami lub klientami;
  • Konkretne warunki porozumienia z dostawcą lub klientem;
  • Wszelkie inne informacje zastrzeżone lub poufne.
Czytaj dalej

Budowanie zaufania i odpowiedzialności w naszym łańcuchu dostaw

Następna sekcja