בניית אמון מול אנשים אחרים

מחויבות לגיוון, לשוויון ולהכללה

אנחנו מאמינים שההבדלים בינינו מחזקים אותנו.

פלקס מחויבת לדברים הבאים:

 • טיפוח ושימור של סביבת עבודה מגוונת, שוויונית ומכלילה, שבה כולם זוכים להערכה על התרומה ונקודת המבט הייחודיות שלהם
 • קידום הגיוון, השוויון וההכללה בעסקאות שלנו כדי להרחיב את שוויון ההזדמנויות
 • תמיכה בגיוון, בשוויון ובהכללה בקהילות שבהן אנחנו פועלים

בפלקס, כולם אחראים להתנהל לפי הערכים האלה.

אנחנו מעריכים הבדלים. דורשים הוגנות וצדק. מעצימים דרך השתייכות.

שוויון הזדמנויות

כולנו זכאים לשוויון הזדמנויות וליחס הוגן. אנחנו אוסרים על אפליה על סמך מאפיינים מוגנים על פי חוק, לרבות:

 • מגדר
 • גיל
 • מוגבלות
 • מוצא אתני, מוצא לאומי, גזע או צבע עור
 • דת
 • זהות מגדרית או נטייה מינית
 • מצב משפחתי, כולל היריון
 • שירות בצבא בהווה או בעבר

החלטות הקשורות להיבטים תעסוקתיים יתבססו אך ורק על הכישורים לתפקיד הנתון.

המשיכו לקרוא

אפס סובלנות לאלימות במקום העבודה

הקטע הבא