Birbirimizle Güven Oluşturma

Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılımı Sağlamaya Kararlılık

Biz farklılıklarımızın bizi daha güçlü yaptığına inanıyoruz.

Flex şunları sağlamaya kararlıdır:

 • Herkesin özgün katkıları ve bakış açıları bakımından değer gördüğü çeşitli, eşit ve katılımcı bir iş yeri oluşturmak ve sürdürmek
 • Herkes için fırsatları genişletmek için iş ilişkilerimizde çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklemek
 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklemek

Flex olarak herkes bu değerleri yaşamaktan sorumludur.

Farklılıkları kutlayın. Eşitlik ve adalet isteyin. Aidiyetle güç verin.

Eşit fırsat

Hepimiz eşit fırsatı ve adil muameleyi hak ediyoruz. Aşağıdakiler dahil yasalarca korunan herhangi bir nitelik temelinde ayrımcılığı yasaklarız:

 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Engellilik
 • Etnisite, ulusal menşe, ırk veya renk
 • Din
 • Cinsel kimlik veya cinsel yönelim
 • Hamilelik dahil aile durumu
 • Askeri veya gazilik durumu

 

İstihdamın herhangi bir yönüyle ilişkili kararlar iş kalifikasyonlarını temel almalıdır.

Okumaya Devam Et

İş yerinde Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Sonraki Bölüm