Bygga förtroende med varandra

Åtagande till mångfald, rättvisa och inkludering

Vi är övertygade om att våra skillnader gör oss starkare.

Flex åtar sig att:

 • Skapa och upprätthålla en mångfaldig, rättvis och inkluderande arbetsplats där alla värderas för sina unika bidrag och perspektiv
 • Främja mångfald, rättvisa och inkludering i vår företagsverksamhet för att expandera möjligheter för alla
 • Stödja mångfald, rättvisa och inkludering i de samhällen där vi bedriver verksamhet

Hos Flex är alla ansvariga för att leva dessa värderingar.

Fira skillnader. Kräv rätt och rättvisa. Styrka genom tillhörighet.

Lika möjlighet

Vi är alla berättigade till lika möjlighet och rättvis behandling. Vi förbjuder diskriminering på grund av någon egenskap som skyddas av lag, inklusive:

 • Kön
 • Ålder
 • Funktionshinder
 • Etnicitet, nationellt ursprung, ras eller färg
 • Religion
 • Könsidentitet eller sexuell läggning
 • Familjestatus, inklusive graviditet
 • Militär eller veteranstatus

 

Beslut som är relaterade till någon anställningsaspekt ska vara baserade på kvalifikationer för jobbet ifråga.

Fortsätt läsa

Nolltolerans mot våld på arbetsplatsen

Nästa avsnitt