Bizalomépítés Szerte a Világban

Bennfentes kereskedelem

Dinamikus, gyorsan előre haladó vállalkozásként a Flex folyamatosan fejlődik. A fejlődésünk módjáról szóló információk érdekesek lehetnek a befektetők számára, de nem mindegyik adat nyilvános.

A Flexnél végzett feladataink során lényeges, nem nyilvános információk is a tudomásunkra juthatnak. Lényeges, nem nyilvános információ vonatkozhat a Flexre vagy annak vevőire, beszállítóira, üzleti partnereire vagy más harmadik felekre.

A lényeges, nem nyilvános információ alapján történő kereskedés vagy egy másik személynek történő, kereskedésre szóló, lényeges, nem nyilvános információra vonatkozó tippadás bennfentes kereskedelemnek minősül. A Flex és a jogszabályok is tiltják a bennfentes kereskedelmet. Bárki, aki lényeges, nem nyilvános információ birtokában tippet ad vagy kereskedik, polgári és büntetőjogi felelősségre vonásra számíthat. Ez jelentős pénzügyi bírsághoz vagy börtönbüntetéshez is vezethet. Soha nem adunk tippet vagy kereskedünk lényeges, nem nyilvános információ alapján, és a családunk vagy a háztartásunk tagjai sem tehetnek így. Mindig jeleznünk kell az egyik bejelentésre szolgáló csatornánkon keresztül, ha azt gyanítjuk, hogy bárki, aki a Flexszel kapcsolatban áll, bennfentes kereskedelmet folytat.

 

Mi minősül lényeges, nem nyilvános információnak?

A lényeges, nem nyilvános információ olyan adat, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amelyet egy észszerű befektető fontosnak tartana egy adott értékpapír megvásárlásáról, eladásáról vagy megtartásáról szóló döntés meghozatala során. Ne feledje, hogy lényeges, nem nyilvános információnak minősülhetnek nemcsak a Flexre, hanem a vevőinkre és a beszállítóinkra vonatkozó információk is.

Példák lényeges, nem nyilvános információra:

  • Bevételi adatok és előrejelzések
  • Fúziók és felvásárlások
  • Új termékek fejlesztése
  • Jelentős szerződés vagy vevő megszerzése vagy elvesztése
  • Jelentős folyamatban lévő vagy fenyegető perek vagy kormányzati vizsgálatok
  • A vezetőséget érintő fontos változások
  • Kiberbiztonsági incidensek

Kérdezze meg önmagától

A csoportom tárgyalásokat folytatott egy vevővel a projektünk új szakaszáról. Az egyik megbeszélésünk során valaki megemlítette, hogy ez a vevő a szektoruk egy másik nagyvállalatával fog egyesülni. A csoportom egyik tagja, aki szintén részt vett a megbeszélésen, megkérdezte tőlem, mit gondolok, az egyesülés milyen hatással lehet a vevőnk részvényeinek árfolyamára. Az jutott az eszembe, hogy ez egy szokatlan kérdés, de csak azt válaszoltam: „Nem tudom.” Kell aggódnom amiatt, hogy valaki a csoportomban bennfentes kereskedést tervezhet?

Jogosan aggódik. Egy egyesüléssel kapcsolatos nem nyilvános információ érdekelheti a befektetőket. Az ilyen, akár egy vevőről szóló információk, vagy a tippadás külső befektetőknek az ilyen információkról ellentétes a Flex szabályzatával és a jogszabályokkal. Beszéljen a csapata tagjával a problémáról, és tájékoztassa a lehetséges következményekről. Az ügyet hozza egy vezető tudomására is, és az aggályaival forduljon az Etikai és Megfelelőségi Csoporthoz. Soha nem használunk fel lényeges, nem nyilvános információt személyes haszonszerzés céljából.

Olvasson Tovább

Az összes kereskedelmi szankció, embargó és exportellenőrzési jogszabály betartása

Következő Fejezet