Bizalom Kiépítése Egymással

Mindenkivel Tisztelettel Bánunk

Az egyik alapvető Munkamódszerünkként, Tiszteljük és Megbecsüljük Egymást, arra törekszünk, hogy olyan munkahelyet teremtsünk, ahol az egyének nincsenek kitéve a zaklatás és a bántalmazás bármely formájának, beleértve a szexuális zaklatást és a kiközösítést is.

A zaklatás szóbeli vagy fizikai formát ölthet, és tartalmazhat nem helyénvaló megjegyzéseket, képeket vagy egyéb, elektronikus úton, akár a közösségi médiában megosztott anyagokat is. Ne feledje, hogy a megosztásnak nem kell a munkahelyen megtörténnie ahhoz, hogy sértse a Flex szabályzatát.

Munkatársaink a legértékesebb eszközeink, és elkötelezettek vagyunk a biztonságos munkakörnyezet megteremtése iránt. Ezzel támogatjuk egymást a legjobb és legproduktívabb munkamódszerek keresésében. Soha nem dolgozunk olyan anyag hatása alatt, amely akadályozná a biztonságos munkavégzésre való képességünket. Minimális elvárásként minden vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelménynek eleget teszünk, és minden esetben azonnal jelentjük a munkahelyünkön, a szálláson vagy a Flex által biztosított közlekedési eszközön tapasztalt nem biztonságos körülményeket.

Kérdezze meg önmagától

Nem bánom, ha egy kis humor feldobja a munkanapom, mindaddig, amíg nem tereli el túlzottan a figyelmem. De az utóbbi időben a csapatom egyik tagja túl messzire ment. Szexuális töltetű megjegyzéseket tett az emberek testére, többek között az enyémre is, és láttam az emberek arcán, hogy kényelmetlenül érezték magukat. Megpróbáltam beszélni vele erről, de azt mondta, hogy nem értem a viccet. Mit tegyek?

A munkatársa viselkedése elfogadhatatlan. Az emberek testére tett nem kívánatos szexuális megjegyzések a szexuális zaklatás egyik formájának minősülnek. Mindannyiunknak képesnek kell lennünk arra, hogy a lehető legjobb munkát végezhessük, zaklatástól és visszaélésektől mentesen. Beszéljen az incidensről a felettesével, a HR osztállyal vagy az Etikai és Megfelelőségi Csoporttal, hogy felvesse az aggályát, vagy bizalmas bejelentést tegyen.

Olvasson Tovább

Elkötelezettség a Sokszínűség, a Méltányosság és a Befogadás mellett

Következő Fejezet