Bygga förtroende runt om i världen

Insiderhandel

Som ett dynamiskt företag som rör sig snabbt, utvecklas Flex ständigt. Information om hur vi utvecklas kan vara av intresse för investerare men det är inte all denna information som är offentlig.

Under våra uppdrag på Flex kan vi stöta på väsentlig icke-offentlig information (material non-public information, MNPI). Väsentlig icke-offentlig information (MNPI) kan gälla Flex eller dess kunder, leverantörer, affärspartners eller andra tredje parter.

Handel grundad på väsentlig icke-offentlig information eller att tipsa en annan person om väsentlig icke-offentlig information avseende handel är insiderhandel. Flex förbjuder insiderhandel och det gör även lagen. Alla som tipsar eller handlar när de innehar väsentlig icke-offentlig information kan komma att stå inför civilrättsligt och straffrättsligt ansvar. Detta kan innebära stora ekonomiska påföljder samt även fängelse. Vi ger aldrig tips och handlar aldrig grundat på MNPI, det bör inte någon av våra familje- eller hushållsmedlemmar heller göra. Vi måste alltid rapportera via någon av våra rapporteringskanaler om vi misstänker insiderhandel med någon som är associerad med Flex.

 

Vad är väsentlig icke-offentlig information (MNPI)?

Väsentlig icke-offentlig information är information som inte har gjorts offentlig som en investerare rimligen skulle anse vara viktig vid beslutet att köpa, sälja eller behålla ett visst värdepapper. Kom ihåg att MNPI kan gälla information inte bara om Flex utan även våra kunder och leverantörer.

Exempel på väsentlig icke-offentlig information (MNPI) omfattar följande:

  • Resultatinformation och prognoser
  • Fusioner och förvärv
  • Utveckling av nya produkter
  • Förvärv eller förlust av ett betydande avtal eller viktig kund
  • Större pågående eller hotande rättstvister eller statliga utredningar
  • Viktiga förändringar i ledningen
  • Cybersäkerhetsincidenter

Fråga dig själv

Mitt team har deltagit i förhandlingar med en kund om en ny fas av vårt projekt. Under ett av våra möten nämnde någon att denna kund kommer att gå samman med ett annat stort företag inom sin sektor. En av mina teammedlemmar, som också var med i mötet, frågade mig hur jag trodde en sammanslagning skulle påverka vår kunds aktiekurs. Jag tyckte det var en konstig fråga, men vid det tillfället sa jag bara: "Jag vet inte". Bör jag vara orolig för att någon i mitt team kanske överväger insiderhandel?

Du har skäl att vara orolig. Icke-offentlig information om en sammanslagning skulle vara av intresse för investerare. Agerande utifrån sådan information, även om det gäller om en kund, eller att tipsa utomstående investerare om sådan information är överträdelse av Flex policy och ett lagbrott. Tala med din teammedlem om problemet och var tydlig med potentiella konsekvenser. Ta även upp saken med en chef, eller kontakta the Ethics and Compliance Team med dina farhågor. Vi använder aldrig MNPI för personlig vinning.

Fortsätt läsa

Följa alla lagar om handelssanktioner, embargon och exportkontroll

Nästa avsnitt