Budowanie zaufania na całym świecie

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych w obrocie papierami wartościowymi

Flex jest dynamicznie działającą firmą, która nieustannie ewoluuje. Informacje o tym, jak się zmieniamy, mogą być interesujące dla inwestorów, ale nie wszystkie są dostępne publicznie.

W ramach wypełniania obowiązków służbowych w firmie Flex możemy natknąć się na istotne informacje niedostępne publicznie. Takie informacje mogą dotyczyć firmy Flex lub jej klientów, dostawców, osób współpracujących z firmą lub innych osób trzecich.

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych w obrocie papierami wartościowymi oznacza obrót na podstawie istotnych informacji niedostępnych publicznie lub przekazywanie takich informacji innej osobie w celu prowadzenia takiego obrotu. Flex zakazuje wykorzystywania informacji wewnętrznych w obrocie papierami wartościowymi – i zabraniają tego także przepisy prawa. Każdemu, kto przekazuje informacje lub angażuje się w obrót papierami wartościowymi, będąc w posiadaniu istotnych informacji niedostępnych publicznie, grozi odpowiedzialność cywilna i karna. Może ona obejmować wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności. Nigdy nie przekazujemy informacji i nie prowadzimy obrotu papierami wartościowymi w oparciu o istotne informacje niedostępne publicznie. Nie mogą robić tego także członkowie naszej rodziny i gospodarstwa domowego. Jeżeli podejrzewamy, że ktokolwiek związany ze spółką Flex wykorzystuje informacje wewnętrzne w obrocie papierami wartościowymi, musimy zawsze to zgłosić za pośrednictwem jednego z naszych kanałów zgłaszania.

 

Czym są istotne informacje niedostępne publicznie?

Istotne informacje niedostępne publicznie to informacje, które nie zostały udostępnione publicznie, które rozsądny inwestor uznałby za istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu konkretnego papieru wartościowego. Pamiętaj: istotne informacje niedostępne publicznie mogą obejmować informacje nie tylko na temat firmy Flex, ale także naszych klientów i dostawców.

Przykłady istotnych informacji niedostępnych publicznie:

  • Informacje o zarobkach i prognozy
  • Fuzje i przejęcia
  • Rozwój nowych produktów
  • Pozyskanie lub utrata istotnego kontraktu lub klienta
  • Duże toczące się lub grożące postępowania sądowe lub dochodzenie organów państwowych
  • Kluczowe zmiany w kierownictwie
  • Incydenty cyberbezpieczeństwa

Zastanów się

Mój zespół prowadzi negocjacje z klientem w sprawie nowej fazy naszego projektu. Podczas jednego ze spotkań ktoś wspomniał, że ten klient będzie łączył się z inną dużą spółką z tego samego sektora. Jedna osoba z mojego zespołu, która także uczestniczyła w tym spotkaniu, zapytała mnie o zdanie na temat wpływu fuzji na ceny akcji tego klienta. Pomyślałam, że to dziwne pytanie, ale wtedy odpowiedziałam po prostu, że nie wiem. Czy powinnam się martwić, że ktoś z mojego zespołu może rozważać wykorzystywanie informacji wewnętrznych niedostępnych publicznie?

Masz powód, by się martwić. Niedostępne publicznie informacje na temat fuzji byłyby interesujące dla inwestorów. Podejmowanie działań na podstawie takich informacji, nawet jeśli dotyczą one klienta, lub powiadomienie o nich zewnętrznych inwestorów, jest sprzeczne z polityką Flex oraz przepisami prawa. Porozmawiaj z członkiem zespołu o tym problemie i wyjaśnij mu potencjalne konsekwencje. Ponadto zgłoś tę sprawę kierownikowi lub skontaktuj się z Zespołem ds. Etyki i Zgodności. Nigdy nie wykorzystujemy istotnych informacji niedostępnych publicznie dla osobistych korzyści.

Czytaj dalej

Respektowanie wszystkich przepisów dotyczących sankcji handlowych, embarg i kontroli wywozu

Następna sekcja