Bizalom Kiépítése Egymással

Összeférhetetlenség elkerülése

A Flex egy olyan vállalat, amely a kapcsolatokra épül. Ezek a kapcsolatok a bizalmon alapulnak.

Vevőink és üzleti partnereink megbízható partnereként kötelességünk kerülni az összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlenség rombolhatja vagy károsíthatja kapcsolatainkat, mind a Flexen belül, mind azon kívül. Kerüljük az olyan tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenséget teremtenek, vagy annak látszatát keltik.

Flex alkalmazottként:

  • A potenciális összeférhetetlenségről mindig tájékoztassuk közvetlen felettesünket, és fedjük fel azt azzal, hogy használjuk az Összeférhetetlenségi Eszközt
  • Soha ne aknázzon ki olyan üzleti lehetőségeket, amelyeket a Flex igénybe vehet, vagy amelyeket a munkaviszonyából adódóan vagy a Flex eszközeinek használata során ismer meg
  • Soha ne használja fel a Flex eszközeit vagy információit személyes haszonszerzés céljából vagy egy családtagja vagy barátja javára

Mi minősül összeférhetetlenségnek?

„Összeférhetetlenség” akkor merül fel, ha az egyént személyes kapcsolata akadályozhatja abban, hogy a Flex legjobb érdekei szerint járjon el, illetve úgy tűnhet, hogy helytelen módon befolyásolja a Flex nevében hozott döntéseit. Az összeférhetetlenség vagy annak látszata komoly kárt okozhat a Flexnek, csorbíthatja hírnevünket és sértheti az érdekeinket.

Ne feledje, hogy partnereink, közvetlen családtagjaink és közeli barátaink kapcsolatai és érdekeltségei is tényleges vagy potenciális összeférhetetlenséget teremthetnek. Ezekről a Flexet értesíteni kell.

Példák a potenciális összeférhetetlenségre

A Flex egyik alkalmazottjának családtagja, partnere vagy közeli barátja a Flex alkalmazottja vagy üzleti partnere szeretne lenni.

A Flex egyik alkalmazottja vagy annak családtagja, partnere vagy közeli barátja olyan vállalat részvényeinek tulajdonosa vagy egy olyan vállalat részvényeit szeretné megvásárolni, amely a Flex versenytársa, üzleti partnere vagy üzleti partnerévé szeretne válni.

A Flex egyik alkalmazottja, vagy annak családtagja, partnere vagy közeli barátja egy olyan üzleti lehetőség iránt érdeklődik, amely a Flexet is érdekli.

A Flex egyik alkalmazottja, vagy annak családtagja, partnere vagy közeli barátja vezetői vagy igazgatótanácsi pozíciót szeretne vállalni egy másik profitorientált vagy non-profit vállalatnál.

A Flex egyik alkalmazottja, vagy annak családtagja, partnere vagy közeli barátja másodállást szeretne vállalni egy másik vállalatnál vagy non-profit szervezetnél.

A fent ismertetett összes esetben a helyes lépés az, ha azonnal feltárja a potenciális érdekellentétet

Kérdezze meg önmagától

Mindig is kedvező üzleti lehetőségeket kerestem. Évekkel ezelőtt, mielőtt elkezdtem a Flexnél dolgozni, vásároltam egy kismértékű részesedést egy tisztítószereket gyártó cégben. Végigmentem a teljes felvételi folyamaton itt a Flexnél, és soha nem is gondoltam rá. Kiderült, hogy ez a vállalat a padlóápolási üzletágunkban a Flex beszállítója. Nem is tudtam, hogy ez egy olyan terület, ahol versenytársak vagyunk! Most úgy érzem, hibát követtem el, amikor nem számoltam be az érdekeltségemről. Mit tegyek?

A cégben lévő pénzügyi érdekeltségéről azonnal bejelentést kell tennie. A Flex egyik beszállítójában való pénzügyi érdekeltsége potenciális összeférhetetlenséget jelent. Beszéljen a vezetőjével a következő lépésekről, és legyen őszinte azzal kapcsolatban, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe. A nyilvánosságra hozatal mindig a legjobb válasz egy esetleges összeférhetetlenségre.

Ezen túlmenően, ha családi vagy romantikus kapcsolat áll fenn egy másik Flex alkalmazottal, az szintén összeférhetetlenségnek minősülhet. A Flex Munkahelyi Kapcsolatokra vonatkozó Szabályzata értelmében az ilyen kapcsolatot fel kell fedni a HR osztály és a vezetőség előtt. Soha nem helyénvaló, ha a felettes-beosztotti hierarchiában lévő alkalmazottak családi vagy romantikus kapcsolatban állnak egymással.

Olvasson Tovább

Kommunikáció megfontoltan

Következő Fejezet