Budování důvěry po celém světě

Obchodování zasvěcených osob

Společnost Flex je dynamický podnik, který se rychle a neustále vyvíjí. Informace o tom, jak se vyvíjíme, mohou být pro investory zajímavé, ale ne všechny jsou veřejné.

Při plnění našich povinností ve společnosti Flex se můžeme setkat se zásadními neveřejnými informacemi. Ty se mohou týkat společnosti Flex nebo jejích zákazníků, dodavatelů, přidružených obchodních společností nebo jiných třetích stran.

Obchodování na základě zásadních neveřejných informací nebo předání zásadních neveřejných informací jiné osobě za účelem obchodování je označováno za obchodováním zasvěcených osob. Společnost Flex stejně jako zákon zakazuje obchodování zasvěcených osob. Každému, kdo dá tip nebo obchoduje na základě dostupných zásadních neveřejných informací, hrozí občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost. Ta může zahrnovat vysoké finanční sankce a dokonce i pobyt ve vězení. Nikdy nedáváme tipy ani neobchodujeme na základě zásadních neveřejných informací a neměl by tak činit ani nikdo z členů naší rodiny nebo domácnosti. Pokud máme podezření, že osoba spojená se společností Flex obchoduje s důvěrnými informacemi, musíme to vždy ohlásit prostřednictvím některého ohlašovacího zdroje.

 

Co jsou to zásadní neveřejné informace?

Zásadní neveřejné informace jsou informace, které nebyly zveřejněny a které by rozumný investor považoval za důležité při rozhodování o nákupu, prodeji nebo držení určitého cenného papíru. Nezapomeňte, že zásadní neveřejné informace se mohou týkat nejen informací o společnosti Flex, ale i o našich zákaznících a dodavatelích.

Mezi zásadní neveřejné informace patří následující:

  • informace a prognózy o výnosech;
  • fúze a akvizice;
  • vývoj nových produktů;
  • získání nebo ztráta významné zakázky nebo zákazníka;
  • významné probíhající nebo hrozící soudní spory nebo vládní vyšetřování;
  • klíčové změny ve vedení;
  • kybernetické incidenty.

Zeptejte se sami sebe

Můj tým jedná se zákazníkem o nové fázi našeho projektu. Během jedné z našich schůzek se někdo zmínil, že se tento zákazník bude slučovat s jinou významnou společností ve svém oboru. Jeden z členů mého týmu, který byl na schůzce také přítomen, se mě zeptal, jak si myslím, že fúze může ovlivnit cenu akcií našeho zákazníka. Tato otázka mi přišla zvláštní, ale v tu chvíli jsem jen odpověděl: „Nevím“. Měl bych se obávat, že někdo z mého týmu může uvažovat o obchodování zasvěcených osob?

Máte důvod k obavám. Neveřejné informace o fúzi by investory zajímaly. Jednání na základě takových informací, dokonce i o zákazníkovi, nebo dávání tipů externím investorům týkajících se takových informací je v rozporu se zásadami společnosti Flex a zákonem. Promluvte si o této záležitosti s členem svého týmu a ujasněte si možné důsledky. Informujte o této záležitosti také svého nadřízeného nebo se se svými obavami obraťte na tým pro etiku a dodržování předpisů. Nikdy nepoužíváme zásadní neveřejné informace pro osobní prospěch.

Čtěte dále

Dodržování všech obchodních sankcí, embarg a zákonů o kontrole vývozu

Další část