Vertrouwen opbouwen over de hele wereld

Handel met voorkennis

Als snel evoluerend en dynamisch bedrijf is Flex voortdurend in ontwikkeling. Informatie over de ontwikkelingen binnen ons bedrijf kan van belang zijn voor beleggers, maar niet alles is openbaar.

In het kader van onze taken bij Flex kunnen we essentiële niet-openbare informatie te zien krijgen. Essentiële niet-openbare informatie kan gaan over Flex of haar klanten, leveranciers, zakenpartners of andere derden.

Handelen op basis van essentiële niet-openbare informatie of het tippen van essentiële niet-openbare informatie om mee te handelen, wordt handel met voorkennis genoemd. Flex verbiedt handel met voorkennis en het is ook wettelijk verboden. Iedereen die tips geeft of handelt terwijl hij of zij in het bezit is van essentiële niet-openbare informatie, wordt civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld. Dit kan leiden tot hoge geldboetes en zelfs gevangenisstraf. We geven nooit tips en handelen nooit op basis van essentiële niet-openbare informatie en dat geldt ook voor onze familie- of gezinsleden. We moeten altijd onze stem laten horen via een van onze meldingskanalen als we vermoeden dat iemand die op een of andere manier aan Flex is verbonden, zich inlaat met handel met voorkennis.

 

Wat is essentiële niet-openbare informatie?

Essentiële niet-openbare informatie is informatie die niet openbaar is gemaakt en die een redelijke belegger belangrijk zou vinden bij het nemen van een beslissing om een bepaald effect te kopen, verkopen of aan te houden. Vergeet niet dat essentiële niet-openbare informatie niet alleen betrekking kan hebben op Flex, maar ook op onze klanten en leveranciers.

Voorbeelden van essentiële niet-openbare informatie zijn onder andere:

  • Informatie en prognoses over inkomsten
  • Fusies en overnames
  • Ontwikkeling van nieuwe producten
  • Overname of verlies van een belangrijk contract of belangrijke klant
  • Grote lopende of dreigende geschillen of overheidsonderzoeken
  • Belangrijke veranderingen in het management
  • Incidenten met de cyberbeveiliging

Stel uzelf de volgende vraag

Mijn team is in onderhandeling geweest met een klant over een nieuwe fase van ons project. Tijdens een van onze vergaderingen vertelde iemand dat deze klant gaat fuseren met een andere grote branchegenoot. Een van mijn teamleden, die ook bij de vergadering was, vroeg me hoe ik dacht dat een fusie de aandelenkoers van onze klant zou kunnen beïnvloeden. Ik vond het maar een vreemde vraag, maar op dat moment zei ik gewoon: ‘Geen idee.’ Moet ik me zorgen maken dat iemand in mijn team zich mogelijk bezighoudt met handel met voorkennis?

U hebt reden om u zorgen te maken. Niet-openbare informatie over een fusie zou interessant zijn voor beleggers. Handelen op basis van dergelijke informatie, zelfs over een klant of het geven van tips aan externe beleggers over dergelijke informatie is in strijd met het beleid van Flex. Bespreek de kwestie met uw teamlid en wees duidelijk over de mogelijke gevolgen. Breng de kwestie ook ter sprake bij een manager of stel het Ethics and Compliance-team op de hoogte van uw zorgen. We gebruiken essentiële niet-openbare informatie nooit voor persoonlijk gewin.

Blijf lezen

Alle handelssancties, embargo's en exportwetgeving naleven

Volgende sectie